Všeobecné obchodní podmínky e-shopu (VOP)

Vážení zákazníci a zájemci o produkty e-shopu,
v tomto textu jsme pro Vás shrnuli všechny důležité právní informace týkající se nakupování v našem e-shopu. Děkujeme Vám, že věnujete čas jejich pročtení.
Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena kupní smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit; po uzavření smlouvy to už lze jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to zákon umožňuje (podrobnosti v článku II. VOP)
 • • Možnosti platby za zboží – Kdy a jakým způsobem se objednané zboží platí, je uvedeno v článku III. VOP.
 • • Dodací podmínky – v článku IV. VOP najdete obvyklou dodací lhůtu a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání zboží na Vámi určené místo i jak postupovat, pokud zásilka nedorazí v očekávaném stavu.
 • • Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu v našem e-shopu, zjistíte v článku V. VOP
 • • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě zboží reklamovat, v článku VI. VOP najdete podrobný popis, jak postupovat.

Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:

 • I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
 • II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • IV. DODACÍ PODMÍNKY
 • V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
 • VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 • VIII. ZÁVĚREM

I. Důležité pojmy, instituty a osoby

1. E-shop:
Je to internetový obchod na webovém rozhraní www.golden-nabytek.cz

2. Prodávající:
Je právnická osoba, která prodává zboží nabízené v E-shopu. Prodávajícím je:
IZI nábytek s.r.o.
IČ: 08380589
DIČ: CZ08380589
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Havlíčkova 501/21, 691 45 Podivín
E-mail: info@golden-nabytek.cz
Telefon: +420 776 745 457
Prodávající je zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 113380.
Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů; pro vyřizování reklamací slouží e-mail reklamace@golden-nabytek.cz.
Showroom sedacích souprav je: Nábytek Böhm Exit 112, Adresa: Červený Kříž 252, 586 01 Jihlava, otevírací doba: PO až PÁ – 9.00 až 17:00 hod.
Pro komunikaci s E-shopem můžete v pracovní době E-shopu využít i online chat na webovém rozhraní.

3. Kupující:
Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní www.golden-nabytek.cz uzavře smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (OSVČ i obchodní korporace nebo družstvo) nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek). Pokud máte zájem od nás odebírat zboží za účelem dalšího prodeje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím vyplnění registračního formuláře v sekci „Velkoobchod“. Pokud dojde ke schválení spolupráce, budou Vám následně zaslány přístupové údaje pro přihlášení do velkoobchodní sekce, včetně zobrazení velkoobchodních cen. Pro případy koupě zboží za účelem dalšího prodeje se tyto VOP nepoužijí, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

4. Spotřebitel:
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů.

5. Kupní smlouva:
Na prodej zboží z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy. Obsah smlouvy je dán i popisem a informacemi o jednotlivých položkách zboží na webovém rozhraní E-shopu. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.

6. Smlouva uzavřená distančním způsobem:
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. Spotřebitelská smlouva:
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

8. Závaznost VOP:
V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Kupní smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

9. Rozhodné právní předpisy:
Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

10. Vyšší moc:
Vyšší mocí se rozumí:

 • • přírodní katastrofa;
 • • válka, invaze, mobilizace nebo embargo;
 • • stávka, zábor, blokáda, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo civilní válka;
 • • radioaktivní zamoření jaderným palivem nebo jinou obdobnou látkou;
 • • teroristický útok;
 • • epidemický či pandemický výskyt choroby, nařízení krizových či mimořádných opatření ze strany vlády nebo ministerstev České republiky, Parlamentu České republiky nebo jiných orgánů veřejné moci.

II. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1. Objednávání zboží probíhá pouze přes webové rozhraní, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu. Výjimkou jsou sedací soupravy, kdy máte v E-shopu možnost si navolit různé parametry pro představu o ceně sedačky a poté si zarezervovat termín návštěvy v našem showroomu, kde s Vámi podrobně probereme Vaši představu, seznámíme Vás s možnými variantami a společně sestavíme objednávku. V tomto případě nejsou objednávka ani uzavření kupní smlouvy realizovány přes E-shop a neužijí se tak ustanovení těchto VOP týkající se uzavírání kupní smlouvy přes webové rozhraní E-shopu ani ustanovení čl. V. VOP o odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů.

2. Popis zboží:
Veškeré důležité informace o zboží najdete přímo v E-shopu. Jsou zde vyobrazeny jednotlivé položky a kliknutím na ně se Vám zobrazí podrobný popis, další fotografie zboží, možné varianty. Pokud je to stanoveno právními předpisy anebo pro Váš výběr důležité, jsou u jednotlivých položek uvedeny i informace o složení produktu, návod na jeho užívání a udržování. U produktů je uvedeno, zda jsou skladem, případně v jaké lhůtě jsou dostupné k objednání a dodání.
Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání zboží:
Již v úvodu jsme se zmínili o objednávkovém formuláři. Objednávání probíhá tak, že konkrétní zboží přidáte kliknutím do nákupního košíku. Tlačítko pro přidání do košíku je u každé položky zboží. Je-li možné vybírat z více variant, vyberete konkrétní variantu. V okamžiku, kdy máte v košíku všechno zboží, které si chcete koupit, kliknutím pokračujete na další kroky objednávkového procesu. Postupně tak vyplníte (anebo jste-li přihlášeni, tak může být již předvyplněno) Vaše jméno, příjmení nebo společnost (firmu), popř. IČ, DIČ, fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (abychom Vám na něj mohli poslat potvrzení objednávky a komunikovat v průběhu vyřizování objednávky), telefonní kontakt (aby Vás kromě nás mohl kontaktovat i přepravce, resp. u naší vlastní dopravy někdo z našich pracovníků), dále vyberete způsob úhrady a způsob dodání (doručení) zboží.
Před odesláním objednávky se Vám celý objednávkový formulář zobrazí a máte znovu možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:
O přijetí objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu vyplněnou při objednávce. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura na zboží.

5. Zrušení objednávky, změny uzavřené Kupní smlouvy:
Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
Jako Prodávající si vyhrazujeme právo neuzavřít Smlouvu, pokud z důvodu dlouhodobějšího výpadku některého z našich subdodavatelů není možné zboží vyrobit. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení je učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš e-mail a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme způsobem s Vámi dohodnutým, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
Pokud některé zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání naším dodavatelem, uvádíme u produktu předpokládané datum nejbližší dostupnosti produktu.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Objednávat zboží v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

8. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

9. Uživatelský účet:
Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, zřídíme Vám uživatelský účet a obratem obdržíte na Vámi zadaný e-mail přístupové údaje k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití, resp. zneužití třetím osobám. Neodpovídáme za případné škody Vám vzniklé nedodržením této povinnosti. Jako Kupující se také zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících z Kupní smlouvy nebo těchto VOP, nebo pokud déle než 1 rok nebudete uživatelský účet využívat, jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v E-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. V uživatelském účtu máte mimo jiné možnost zobrazit historii objednávek a faktur, sledovat vyřizování objednávky.

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží:
Cena je uvedena přímo u každé položky v E-shopu. Výsledné ceny jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné a balné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného a balného. Pouze v případě dodávek na Slovensko, mimo oblast Bratislava a blízké okolí do 50 km od centra Bratislavy, bychom cenu dopravy sjednávali individuálně, a tedy i konečnou cenu bychom Vám potvrdili až po upřesnění místa dodání.

2. Sjednaná cena a chyby v uvedené ceně:
Sjednanou cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k odeslání informace o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Dodání zboží až po zaplacení:
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Možnosti úhrady kupní ceny:
• Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet č. 2101670694/2010, IBAN: CZ7420100000002101670694, vedený u Fio banka, a.s., IČ: 61858374. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.
• Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebních portálů Pays, nebo ComGate. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Pays.cz s.r.o., ComGate Payments, a.s., které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedených společností. My k těmto údajům nemáme přístup. Podrobnosti můžete nalézt přímo na stránkách www.pays.cz a www.comgate.cz.

5. Splatnost kupní ceny:
Kupní cena je při splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Při platbě on-line bankovním převodem nebo platební kartou dojde k úhradě v okamžiku, kdy se Vám zobrazí potvrzení platební brány o zaplacení. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
Pokud bychom u některého zboží požadovali platbu zálohy, bude tato skutečnost uvedena přímo v popisu v e-shopu.

IV. Dodací podmínky:

1. Možnosti dodání zboží:
Zboží dodáme na doručovací adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím přepravce, kterého si vyberete z nabízených možností, resp. u některého zboží naší vlastní dopravou. Pokud zvolíte dodání prostřednictvím přepravce, je naše povinnost dodat zboží splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali.
Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VI. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

2. Dodací lhůta:
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží, které je skladem připravíme obratem k expedici poté, kdy bude platba provedena přes platební portál, resp. při běžném bankovním převodu připsána na náš bankovní účet (dále jen „přijetí platby“) a dodáme obvykle do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Výjimkou je dodací lhůta u postelí, která činí u zboží skladem 1 až 2 týdny od přijetí platby.
Doba dodání u zboží, které není skladem nebo u kterého dle Vašeho zadání budeme zajišťovat výrobu, je následující:
• matrace: do 15 pracovních dní od přijeté platby,
• rošty: do 3 týdnů od přijetí platby,
• lůžkoviny: 3 až 4 týdny od přijetí platby,
• postele:
o lamino 4 až 5 týdnů od přijetí platby
o masiv 5 až 7 týdnů (atypické provedení až 8 týdnů) od přijetí platby
o postele DP 6 až 8 týdnů (u atypického provedení až 10 týdnů) od přijetí platby
Dodací lhůta sedacích souprav bude vždy domluvena individuálně v rámci objednávky v showroomu.
O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail zadaný v objednávce. V den závozu Vás bude kontaktovat řidič, prostřednictvím SMS na telefonní číslo zadané v objednávce.
Pokud by se stalo, že by zboží nebylo možné ve výše uvedených lhůtách dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.
Pokud by důvodem nemožnosti dodat zboží ve výše uvedených lhůtách byla vyšší moc, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání této překážky, maximálně však o 30 dní, nedomluvíme-li se výslovně jinak. O výskytu překážky z důvodu vyšší moci Vás budeme informovat bez odkladu poté, kdy se o ní dozvíme.

3. Náklady na dopravu (přepravné):
Výše ceny za dodání zboží závisí na Vámi zvoleném způsobu dodání a vybraném zboží. V ceně dopravy jsou zahrnuty i náklady na balení zboží.
Možnosti volby dopravy a cena u jednotlivých druhů zboží jsou následující:
• Matrace: Doprava v rámci České republiky (ČR) a v Bratislavě a okolí do 50 km od centra Bratislavy je zdarma. Přepravné pro zásilky v rámci Slovenska (SK) mimo uvedené území Bratislavy a 50 km od jejího centra bude dohodnuto vždy individuálně. Můžete volit mezi těmito přepravci: Česká pošta, Toptrans, DPD, Fofr (www.fofr.cz)
• Rošty: Dopravu v rámci ČR zajišťujeme prostřednictvím společnosti Fofr, pro SK prostřednictvím Slovenský Doručovací Systém (SDS). Ceny pro ČR i SK jsou následující:
o za rozměr 90 x 200 cm je dopravné ZDARMA
o za rozměr 100 x 200 cm + 100 Kč/ks (4 €/ks)
o za rozměr 120 x 200 cm + 200 Kč/ks (8 €/ks)
o za rozměr 140 x 200 cm + 300 Kč/ks (12 €/ks)
• Postele: Doprava v rámci ČR i SK zdarma. Zajišťujeme pouze vlastní dopravou, abychom měli vlastní dohled nad doručováním těchto „citlivých“ zásilek. Ceny vlastní dopravy viz níže v části u sedacích souprav.
• Lůžkoviny: Přepravu zajišťuje DPD, cena po ČR je 150 Kč, pro SK je cena 250 Kč (10 €).
• Sedací soupravy, křesla: Většinu zboží rozvážíme vlastní dopravou, konkrétně prostřednictvím společnosti EXIT 112 s.r.o., přímo z výroby až k Vám na požadovanou adresu. Zboží je precizně zabaleno do několika vrstev obalového materiálu (zpravidla bublinková folie a igelit). Drobnosti (podsedáky, podhlavníky, kabelky, vzorky látek a kůží apod.) zasíláme přes přepravce Toptrans nebo DPD. Pokud zboží dodáváme prostřednictvím Vámi zvoleného přepravce, cena se řídí platným ceníkem přepravce a zobrazí se Vám přímo v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní. Pokud je zboží dodáváno naší vlastní dopravou, jsou ceny následující:

Přepravné u naší vlastní dopravy – týká se pouze sortimentu sedacích souprav a doplňků k tomuto zboží:

Pro maloobchodní zákazníky:
Závoz ke koncovému zákazníkovi po ČR bez montáže a výnosu: 1.690 Kč bez DPH, 2.045,- Kč s DPH.
Závoz ke koncovému zákazníkovi po ČR s výnosem a montáží: 2.892 Kč bez DPH,3.490,- Kč s DPH.

Slovensko, oblast do 50 km od centra Bratislavy (do jiných oblastí dle individuální dohody):
Závoz ke koncovému zákazníkovi po SK bez montáže a výnosu: 50,- € s DPH
Závoz ke koncovému zákazníkovi po SK s výnosem a montáží: 100,- € s DPH

Pro velkoodběratele („VO“) - týká se taktéž sortimentu sedacích souprav:
Závoz na prodejnu VO partnera Zdarma, pokud částka objednaného zboží přesáhne 10.000,- bez DPH. Jinak účtujeme dle km.
Závoz ke koncovému zákazníkovi po ČR bez montáže a výnosu: 1.110 Kč bez DPH, 1.210,- Kč s DPH
Závoz ke koncovému zákazníkovi po ČR s výnosem a montáže: 2.200 Kč bez DPH, 2.420,- Kč s DPH
Bude-li Vaše objednávka obsahovat zboží, které by jinak samostatně bylo možno doručit různými přepravci, může být volba z důvodu optimalizace zúžena i jen na jediného přepravce.

4. Důležité upozornění k doručování a převzetí zboží:
S přípravou zboží k expedici i s jeho doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že zboží již nechcete (tam, kde Vám jako Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě po dodání), dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať zboží zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání zboží přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy.
Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zboží od přepravce nebo naší vlastní dopravy, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.
Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:
Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud si Kupující objednal několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.
Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
V tomto případě tak odstoupit od Smlouvy nemůže ani Spotřebitel, ani jiný Kupující.

2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:
Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem na info@golden-nabytek.cz nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého zboží se týká, pokud by se netýkalo veškerého koupeného zboží) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
Současně je nutné, abyste nám nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterého se odstoupení týká. Při zasílání zboží zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.
Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Vrácení peněz:
Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží.
Nejsme však povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí zboží v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali zboží, jaké jste chtěli, zjistili jeho funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby bylo zboží používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty zboží, pak si tomu odpovídající poměrnou část kupní ceny jsme oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi zboží a vrátit Vám jen tento rozdíl.

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:
Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by šlo o zboží, kde není odstoupení možné dle § 1837 NOZ anebo by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme. Naopak Kupujícímu v rámci odstoupení zaslané zboží obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslané zboží byste nepřevzali, necháme ho ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněné. Po tuto dobu budete mít možnost si zboží na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění zboží (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme. Není-li prodej možný, zboží místo prodeje zlikvidujeme.

5. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech, zrušení smlouvy:
V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:
Je-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VI. Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:
Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

2. Vady, za které neseme odpovědnost:
Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má zboží při převzetí. Upozorňujeme, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě nebo struktuře materiálu, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různé rozlišovací schopnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.

3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu)  nárok na bezplatné odstranění vady.
 • • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze zboží řádně užívat  nárok na dodání nové věci (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti věci) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete anebo by bylo neúměrné s ohledem na charakter a rozsah vady uplatnit odstoupení od Smlouvy nebo dodání nové věci (tj. nešlo by o vadu, která je podstatným porušením Smlouvy), můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • • Jde o vadu neodstranitelnou, která je podstatným porušením Smlouvy  nárok na dodání nové věci anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Při nepodstatném porušení Smlouvy máte nárok na slevu z kupní ceny.
 • • Není-li možné dodání nové věci namísto původní vadné, anebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže  máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Volbu svého nároku nám sdělte bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

B. Pokud nejste Spotřebitel:
Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • • odstranění vady opravou,
 • • dodání nové věci bez vad,
 • • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • • odstoupení od Smlouvy.
  Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.
  Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky
 • • odstranění vady opravou,
 • • přiměřená sleva z kupní ceny.
  Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.
  Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • • pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • • při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • • vyplývá-li to z povahy věci (typicky již Kupujícím použité zboží určené pro jednorázové užití),
 • • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace.
O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem nebo přímo vyplněním reklamačního protokolu na webovém rozhraní. Reklamaci učiněnou e-mailem můžete uplatnit jak „volnou formou“, tak vyplněním reklamačního protokolu, což prosím preferujte. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, vždy uveďte popis reklamované závady a návrh řešení reklamace (uplatňovaný nárok). Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@golden-nabytek.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
Reklamované zboží neposílejte zpět před uplatněním reklamace. Vyčkejte prosím až se Vám ozveme a domluvíme se, zda vůbec bude nutné zboží posílat zpět. V konkrétním případě může být reklamace řešena i jen na základě zaslané foto nebo videodokumentace, zejména v případě drobnější vady, která by byla řešena poskytnutím slevy. Pokud bude pro posouzení reklamace nutná osobní prohlídka zboží z naší strany, domluvíme se, zda budete zboží zasílat zpět sami anebo případně zajistíme my anebo se přijedeme na zboží podívat přímo k Vám. Pokud navrhneme zaslání zpět, dáme Vám i informaci o vhodném způsobu zabalení k přepravě a vhodném přepravci.

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@golden-nabytek.cz.
2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. září 2020.

 • Registrace

Zaregistrovat nový účet

Už máte účet?
Přihlásit se - Resetovat heslo
shopping_basket
Souhlas se soubory cookie